Väldigt roligt att kunna skriva att godkända vallhundarna bara rullar in!
Numera är dessa godkända vallhundar:

GK Vallh Pr Nordic Paws Fox (Snooze x Jake)
GK Vallh Pr Noridc Paws Happy (Snooze x Yoda)
GK Vallh Pr Nordic Paws Lively Rey (Snooze x Yoda)
GK Vallh Pr Nordic Paws Lynx (Snooze x Jake)
GK Vallh Pr Nordic Paws Lykke Ruth (Snooze xYoda)

Nordic Paws Zoey-Bear har startat på valltävlingar.

Roligt med valpköpare som är aktiva med vallningen och roligt när det ger utdelning i form av vallhundarnas finaste titel! Grattis alla!